MVO-Impuls-Home-G

MVO Impuls staat ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf terzijde bij het concreet maken van duurzame ambities en geeft impuls en inspiratie bij het zoeken naar mogelijkheden en kansen middels het maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO Impuls adviseert en begeleidt bij implementatie van een MVO beleid dat passend is voor uw organisatie en in overeenstemming is met de ISO 26000 richtlijn.

Columns

MVO Impuls Home

Weg met de oude financiële waarden voor economische groei

Er zijn veel organisaties, niet alleen multinationals, die de noodzaak al inzien en hun beleid hierop hebben aangepast. De kansen komen nu vooral te liggen bij organisaties die een lange termijn visie hebben en hun maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Welk type