Weg met de oude financiële waarden voor economische groei

MVO Impuls Home

Posted in Columns

MVO Impuls Column

Er zijn veel organisaties, niet alleen multinationals, die de noodzaak al inzien en hun beleid hierop hebben aangepast. De kansen komen nu vooral te liggen bij organisaties die een lange termijn visie hebben en hun maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen.

Welk type ondernemer bent u? Bent u van mening dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt en doet u alleen wat geëist wordt? Bent u reactief en reageert u op uw stakeholders of bent u actief met de uitvoering van een duurzaamheidsbeleid? In de eerste fase staat u nog in de slaapstand en is het aan te bevelen verder te kijken dan de wettelijke verplichtingen en uw beleid nog eens goed tegen het licht te houden.

Met de ISO 26000 is er een internationale richtlijn gekomen om richting te geven aan maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen. Een richtlijn, dus geen certificeerbare norm. Op basis van deze richtlijn zijn initiatieven als de MVO-prestatielader, MVO-Grafimedia norm en de MVO-Matrix ontwikkeld. Deze initiatieven maken MVO prestaties inzichtelijk, meetbaar en hebben met elkaar gemeen dat zij certificeerbaar zijn. Met de MVO-Matrix heeft het MKB een overzichtelijke online tool voorhanden die een zelfverklaring genereerd.

Om aan de toenemende vraag vanuit de markt te voldoen de MVO prestaties aantoonbaar te maken kan certificering uitkomst bieden, de richtlijn biedt hierin ruimte. Onlangs is Cormet Campuscatering, een organisatie met een proactief duurzaamheidsbeleid, gecertificeerd op niveau drie van de MVO-Matrix. Naast de commerciële waarde krijgt de organisatie met deze certificering een extra motivatie en bevestiging voor haar gevoerde beleid.

Zelf verklaren of laten certificeren? Het is hoe dan ook belangrijk, dat niet de financiële waarden maar duurzaam ondernemen het beleid bepaald in de nieuwe economie. ISO 26000 is daarvoor de richtlijn.

 

Lees verder →