Om te bepalen in welke mate uw interne organisatie voldoet aan de binnen uw MVO beleid gestelde eisen bieden wij de mogelijkheid om dit, middels een interne audit, onafhankelijk te toetsen. Daarnaast biedt MVO Impuls de mogelijkheid tot toetsing van uw leveranciers op basis van uw programma van eisen middels een onafhankelijke leveranciers audit.

Het bestuderen van de processen en de bijbehorende relevante documenten in combinatie met de toetsing van de praktijk op basis van de gestelde doelen vormen het uitgangspunt van zowel de interne audit als de leveranciers audit. Op basis hiervan worden bevindingen gerapporteerd en verbeterpunten aangedragen waarmee de organisatie kan (bij)sturen.

Voordelen van het in samenwerking met MVO Impuls laten uitvoeren van uw interne en/of leveranciers audits zijn:

  • onafhankelijke beoordeling, zowel intern als extern, zonder vooroordeel;
  • ontlasten medewerkers waardoor werkzaamheden minder worden verstoord;
  • frisse blik op de interne organisatie;
  • extra kennis en inzicht van buiten de organisatie;
  • ondersteuning uitvoerende medewerker(s).

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.