U onderkent als ondernemer dat de manier waarop de huidige (lineaire) economie is ingericht, en waarop de verdien modellen zijn gebaseerd, toe is aan de noodzakelijke duurzame en maatschappelijk verantwoorde omschakeling. U wilt uw ambities realiseren maar het ontbreekt u hierbij aan tijd, inzicht en/of de zet in de rug om het proces daadwerkelijk in gang te zetten.

MVO Impuls helpt uw bedrijf een impuls te geven en het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken. MVO Impuls helpt met het in kaart brengen van uw duurzame ambities en geeft de gewenste ondersteuning bij de uitvoering hiervan.

Het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot:
  • een gezonde balans tussen de maatschappelijke (People), milieu (Planet) en financiële waarden (Profit) van uw bedrijf;
  • directe winst door besparing energiekosten, afval reductie;
  • zeker stellen van de continuïteit van uw bedrijf;
  • verhoging medewerkerstevredenheid waardoor een betere werksfeer;
  • verbetering klanttevredenheid, verhoging effectiviteit en efficiency waardoor kostenbesparingen;
  • positieve publiciteit waardoor verhoging imago van het bedrijf;
  • versterking van de bedrijfspositie door toenemende vraag vanuit de markt, van zowel zakelijke ketenpartners en opdrachtgevers, als consumenten, om maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.

Naast een volledige begeleiding kunt u bij MVO Impuls terecht voor een MVO Nulmeting, MVO Audits en ondersteuning middels implementatie van de MVO Matrix.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.