Staat u voor de uitdaging om het MVO en Duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf te stimuleren en/of te implementeren. Bent u inactief maar ziet u de noodzaak in voor het voeren van een actief MVO beleid. Dan is het goed om vooraf inzicht te hebben in het niveau waarop uw bedrijf zich bevindt als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. Schep hierin duidelijkheid middels onze MVO Nulmeting.

Aan de hand van de rapportage uit de MVO Nulmeting krijgt u inzicht in uw mogelijkheden op het gebied van MVO, ziet u welke stappen u kunt ondernemen en waar u de Quick-Wins kunt behalen.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.