MVO houdt in dat de ondernemer zich bij de  bedrijfsvoering naast de financiële waarden (Profit), ook richt op de maatschappelijke (People) en de milieu waarden (Planet). Met een actief MVO beleid toont u als ondernemer aan uw verantwoordelijkheid te nemen. U werkt aan een continue verbetering van uw maatschappelijke- en milieuprestaties en denkt na over de toekomst van het bedrijf en de generaties na u. U bent bereid tot innovatie, het terugbrengen van uw voetafdruk op het milieu en houdt rekenschap met de menselijke waarden.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot:
  • een gezonde balans tussen de maatschappelijke (People), milieu (Planet) en financiële waarden (Profit) van uw bedrijf;
  • directe winst door besparing energiekosten, afval reductie;
  • zeker stellen van de continuïteit van uw bedrijf;
  • verhoging medewerkerstevredenheid waardoor een betere werksfeer;
  • verbetering klanttevredenheid, verhoging effectiviteit en efficiency waardoor kostenbesparingen;
  • positieve publiciteit waardoor verhoging imago van het bedrijf;
  • versterking van de bedrijfspositie door toenemende vraag vanuit de markt, van zowel zakelijke ketenpartners en opdrachtgevers, als consumenten, om maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.

MVO Impuls geeft ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf inspiratie en een impuls bij het zoeken naar kansen middels het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om een MVO Nulmeting, creatieve denksessie of ondersteuning bij de vormgeving van het MVO beleid, MVO Impuls staat u terzijde bij het concreet maken van uw duurzame intenties.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.