Geen aansprakelijkheid en/of garantie

MVO Impuls besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die zij publiceert en verspreidt, ook aan de keuze voor bedrijven waarmee samengewerkt wordt of waarnaar wordt doorverwezen. De inhoud van deze website is naar eer en geweten en op zorgvuldige wijze samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van deze website of producten, adviezen of diensten van cees projectmanagement of haar partners. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van (technische) storingen tijdens internetgebruik.

Als service bevat onze website externe links. MVO Impuls is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, de diensten die hierop aangeboden worden en/of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.