MVO Impuls onderschrijft vanaf de start het belang van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De verantwoordelijkheid voor mens en milieu neemt een belangrijke plaats in bij de bedrijfsvoering en de beslissingen die worden genomen. In de projecten die worden uitgevoerd behoren de drie P’s van People, Planet en Profit tot de kernthema’s.

Naast het eerlijk zaken doen en transparantie wordt in de bedrijfsvoering nadrukkelijk rekening gehouden met de impact op het milieu. Zo wordt gebruik gemaakt van 100% groene stroom en gas en wordt continue gewerkt aan een beperking van de CO2 footprint. In het dagelijks handelen en bij aanschaf van middelen wordt gekeken naar de meest energiezuinige en duurzame oplossingen, waarbij de positie van mens en dier een belangrijke factor is.

De doelstelling van MVO Impuls is om middels de adviezen en diensten die worden geleverd een optimale verbinding te maken met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De visie is om organisaties te helpen een MVO-beleid uit zetten dat passend is voor de bedrijfsvoering en aansluit bij de belangen van de medewerkers, extern betrokken partijen, milieu eisen en de geldende wet- en regelgeving.

Het is niet alleen onze taak, maar ook een verplichting naar de komende generaties, om duurzaam om te gaan met de krimpende hoeveelheid aan rijkdommen die de aarde ons biedt. Dit in combinatie met een eerlijke relatie naar de medemens. Omdenken, door anders om te gaan met de middelen die wij hebben en de grondstoffen die wij verbruiken, door te werken aan een open circulaire economie waarbij gebruik belangrijker is dan bezit, is de uitdaging waar wij voor staan.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.

Middels de MVO Matrix (www.mvomatrix.nl) heeft MVO Impuls continue inzicht waar het bedrijf staat ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.