Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVO Impuls geeft bedrijven de gewenste impuls bij de uitvoering van het MVO beleid. Wij geven de aanzet van het MVO/duurzaam denken naar het daadwerkelijk MVO/duurzaam doen. Middels een praktische ondersteuning en advisering, op basis van jarenlange operationele bedrijfservaring, wordt in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers gewerkt aan een renderende optimale balans binnen uw bedrijfsvoering tussen de menselijke waarden (People), milieuwaarden (Planet) en de financiële waarden (Profit) welke is gebaseerd op de, internationaal erkende, ISO 26000 richtlijn.

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

De lineaire economie heeft zijn langste tijd gehad. Om naar de toekomst toe succesvol te blijven is het noodzakelijk om over schakelen naar een duurzame economie. Een economie waarbij de financiële maatstaven niet alleen bepalend zijn voor continuïteit en economische groei. De menselijke en de milieu waarden hebben met het arbeidsrecht, de groeiende kloof tussen arm en rijk, uitputting van de natuurlijke grondstoffen, waardoor stijgende grondstof prijzen, en de klimaatverandering, een toenemende mate van betekenis voor elk bedrijf. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is positief van invloed op de financiële waarde, de reputatie en het lange termijn succes van het bedrijf.

MVO en duurzaamheid staan voor de integratie van de zorg voor mens, maatschappij en milieu in de bedrijfsvoering en streeft naar een balans tussen People, Planet en Profit.

Met een MVO beleid conform de ISO 26000 stelt de organisatie zich ten doel:

  • bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij, met inbegrip van gezondheid en welzijn;
  • rekening te houden met de verwachtingen van stakeholders;
  • te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en overeenkomstig de internationale gedragsnormen;
  • het beleid in de hele organisatie en in al haar betrekkingen in de praktijk te brengen;
  • het garanderen van de continuïteit en winstgevend van de organisatie.

MVO Impuls helpt MVO waarmaken en stuurt op rendement voor People, Planet en Profit. MVO Impuls adviseert en begeleidt bij implementatie van een MVO beleid dat passend is voor de organisatie en in overeenstemming met de ISO 26000 richtlijn.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.

MVO-Partner-Logo