De reputatie van een bedrijf steunt niet alleen meer op het niveau en de kwaliteit van de producten en de dienstverlening. Met het besef van het maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen het milieu en de sociale aspecten van de bedrijfsvoering ook een belangrijke rol. Alle schakels in de productie keten hangen hier mee samen, hetgeen van invloed is op het inkoop beleid van organisaties. Bij de uitvoering van uw MVO beleid speelt het maatschappelijk verantwoord inkopen ook een rol van betekenis.

MVO Impuls geeft u praktische ondersteuning bij de invulling van het maatschappelijk verantwoord inkoop beleid.

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een internationale ISO richtlijn voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) welke wordt gebaseerd op de ISO 26000 (de internationale richtlijn voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Cees Mientjes, eigenaar van MVO Impuls, is lid geweest van de NEN Normcommissie die werkte aan de ontwikkeling van deze internationale richtlijn.