Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen conform de ISO 26000 wordt weergegeven in bijgaand overzicht (bron NEN) met daarin de Zeven MVO principes in relatie tot de zeven MVO Kernthema’s.

ISO-26000_OVERZICHT