Zeven MVO Kernthema’s voor elke organisatie!

Milieu is niet het enige thema dat van belang is binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd is binnen de ISO 26000 richtlijn afgesproken dat er zeven kernthema’s van belang zijn voor alle organisaties.

Voor elk kernthema worden de grondgedachtes, overwegingen, principes, beschrijving van de onderwerpen, de gerelateerde acties en verwachtingen beschreven. De kernthema’s zijn natuurlijk dynamisch en kunnen veranderen als gevolg van veranderingen in denken over het milieu en de maatschappij. De economische pijler is in alle zeven kernthema’s verwerkt:

  1. Behoorlijk bestuur
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Milieu
  5. Eerlijk zaken doen
  6. Klanten- / consumentenaangelegenheden
  7. Maatschappelijke betrokkenheid (MBO)
De meerwaarde van uw MVO beleid, enkele voorbeelden:

1. Behoorlijk bestuur: Wanneer de stakeholders door uw organisatie serieus worden genomen is dit positief van invloed op het opbouwen en onderhouden van een langdurige en goede samenwerking.

2. Mensenrechten: Bewust omgaan met de mensenrechten heeft, buiten het onomstotelijk vaststaande belang hiervan, een positieve impact op de publieke opinie en de uitstraling van het bedrijf. Met name internationaal opererende organisaties kunnen aan den lijve ondervinden wat een slecht uitgevoerd mensenrechtenbeleid voor een negatieve bijdrage levert aan de beeldvorming over de organisatie.

3. Arbeidsomstandigheden: Een organisatie die bewust omgaat met de belangen van haar medewerkers zal dit terugvinden in een gemotiveerd en betrokken team. Waardoor een lager verzuimpercentage en minder faalkosten. Dit leidt mede tot verhoging klanttevredenheid, effectiviteit en efficiency, met als resultaat kostenreductie en een hogere productiviteit.

4. Milieu: Bewust omgaan met het milieu leidt tot een gezondere werkomgeving voor medewerkers, vermindering van de carbon footprint (CO2 uitstoot), reductie van kosten voor afvalverwerking en een bewustere omgang met grond- en hulpstoffen.

5. Eerlijk zaken doen: Een organisatie die eerlijk zaken doet bouwt aan ontspannen relaties met haar zakenpartners. Wantrouwen en achterdocht verlammen het zaken doen en kunnen leiden tot onnodige en kostbare inspanningen om alles juridisch af te dichten.

6. Klanten- / consumentenaangelegenheden: Klanten en/of consumenten gaan zich verbonden voelen met organisaties waarvan zij ervaren dat deze belang hechten aan hun belangen.

7. Maatschappelijke betrokkenheid: Een maatschappelijk betrokken organisatie kan rekenen op steun vanuit de maatschappij als waardering voor haar betrokkenheid.

Meer weten? Neem contact op via  info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.