MVO is een vorm van ondernemen die gericht is op het realiseren van de juiste balans tussen economische prestaties (Profit), respect voor de sociale kant (People) en de ecologische randvoorwaarden (Planet).

Respectvol omgaan met de mens en zijn omgeving, in Nederland doorgaans Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd, staat inmiddels wereldwijd op de agenda. Bij de toepassing van de, internationale ISO 26000 richtlijn voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wordt uitgegaan van zeven MVO principes die van belang zijn bij de uitvoering van het MVO beleid.

De zeven MVO principes zijn:

  1. Rekenschap afleggen
  2. Transparant zijn
  3. Ethisch gedrag
  4. Respect voor de belangen van de stakeholders
  5. Respect voor wet- en regelgeving
  6. Respect voor de internationale gedragsnormen
  7. Respect voor de mensenrechten

Meer weten? Neem contact op via info@mvo-impuls.nl of bel 06-54216202.